CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về sự tín nhiệm, vậy nên việc bảo mật thông tin Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan cho các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

Quý khách có thể truy cập vào website tiemtranh.com bằng trình duyệt mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tiệm Tranh cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu Quý khách có bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc khiếu nại, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ https://www.tiemtranh.com/lien-he hoặc hotline: 0936 592 236